ตู้น้ำเย็นสแตนเลส

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ตู้ทำน้ำเย็น ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำเย็น (ระบบปิด) ตู้น้ำเย็น (ประเภทต่อท่อ) ตู้น้ำร้อน - เย็น (ประเภทต่อท่อ) ตู้น้ำร้อน - เย็น (ประเภทขวดคว่ำ) ทุกชนิดที่ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อโรค สำหรับใช้ในองค์กรและหน่วยงานต่าง ประหยัดเนื้อที่ ทนทานใช้ได้นานและด้วยบริการดูแลและรับประกัน ทำให้คุณมั่นใจได้เลยกับทีมงานและบุคคลากรที่ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี